page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Om mig

Jag utbildade mig till sjukgymnast vid Lunds universitet och tog examen 2006, där jag under min utbildningstid kompletterade studierna med en grundläggande massageutbildning. Har därefter arbetat som sjukgymnast inom olika områden, bl.a. med funktionsbedömningar, idrottsskaderehabilitering, behandling av besvär i rörelseapparaten och smärtrehabilitering. Som sjukgymnast har jag valt att specialisera mig inom Ortopedisk Manuell Terapi, OMT. Parallellt med detta har jag även arbetat mer friskvårdsinriktat, bl.a. som styrketräningsinstruktör, coach och massör.

Jag har alltid haft ett stort intresse för sambandet mellan kropp och sinne, och kunde emellanåt uppleva hur det inom sjukvården saknades ett ”helhetstänk” kring varje enskild patient. Därför påbörjade jag en tvåårig utbildning till naturterapeut via Naturterapeutskolan i Vellinge och tog examen 2013. Grundtanken som genomsyrade denna utbildning var just att optimera kroppens egen självläkande förmåga.

Jag känner mig fortfarande nyfiken inför att lära mig mer om hur vi på bästa sätt kan förebygga ohälsa - och då det behövs - behandla dessa obalanser och sjukdomar. Därför fortbildar jag mig kontinuerligt inom ämnet och håller mig uppdaterad med aktuell forskning.

Utbildningar jag läst

2002-2006, Sjukgymnastutbildningen via Lunds universitet, med specialinriktning idrottsskador och idrottsskaderehabilitering. Erhöll min legitimation i augusti 2006.
2003, Utbildning till ”Diplomerad Massageterapeut”, via Manumedic (numera Friskvårdsgruppen), Lund.
2004 och 2006, Styrkeinstruktörsutbildning, Steg 1 och 2, via Svenska Kroppskulturförbundet (SKKF), Löddeköpinge.
2009, Myofasciell behandlingsteknik vid namn ”Dynamic Myofacial Therapy (DMT)”, steg 1 och steg 2, för naprapat Henrik Solmenius via Physioeducation, Malmö.
2010, Tvådagars workshop i djupgående massage- och bindvävsbehandling med Andrew Miller, Sportstherapist från USA. Kursen anordnades av Physioeducation, Malmö.
2011-2013, Tvåårig utbildning till Naturterapeut, Vellinge.
2013, Psych-K Basic Workshop, utbildare Stan Hall, USA.
2014, Fördjupad utbildning inom ”Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)”, steg 1, Västerås. Innefattar manuella undersöknings- och behandlingstekniker.
2014, Tvådagars utbildning i ”Diagnostik och manipulationstekniker” för kiropraktor Dragisa Lapadatovic, Ängelholm.
2015, Heldagsutbildning i ”Strategi för identifiering av patologi – Introduktion” för sjukgymnast och osteopat Niclas Hjelm. Anordnades av Arena Fysio, Helsingborg.
2017, Fördjupad utbildning inom ”Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)”, steg 2, Lund. Innefattar manuella undersöknings- och behandlingstekniker (pågående).
2017-2018, Utbildning i Tillämpad Kinesiologi, Helsingborg.

ads_right

ads_right_inner