page

ads

ads_inner

ads_left

ads_left_inner

page_inner

header

header_inner

main_message

main_message_inner

content_menu

content_menu_inner

content_header

content_header_inner

content

article main_content

Välkommen

Välkommen till den lilla fysioterapimottagningen med helheten i fokus. Jag kan erbjuda dig hjälp med bedömning, diagnosticering och rehabilitering av idrottsskador och diverse besvär från rörelseapparaten. Här möts du av ett genuint engagemang och en bred kompetens. Det finns gott om tid avsatt för att hinna samtala kring dina besvär och därefter göra en grundläggande manuell undersökning och funktionsbedömning.

bild

Remissfrihet

Numera är det remissfrihet till fysioterapeuter i landets alla 21 landsting och regioner, och det är fritt fram för dig som patient att välja vilken fysioterapeut du vill träffa. Valfriheten gäller för alla fysioterapeuter, både för de som arbetar på en vårdenhet som är offentligt driven och de som arbetar på en privat mottagning.

Kostnad för ett besök

Många fysioterapeuter arbetar under en s.k. etablering, dvs. ett avtal om ersättning från respektive landsting, där du som patient betalar en reducerad avgift (patientavgift) och såsmåningom kan utnyttja ett högkostnadsskydd i form av frikort. Då min verksamhet inte bedrivs på heltid finns det tyvärr ingen möjlighet för mig att teckna ett sådant avtal, vilket gör att du som patient får betala en något högre kostnad per besök. Ett första besök kostar mellan 500-600 kronor, och ett återbesök (i samband med en längre rehabiliteringsperiod) kostar runt 300 kronor.

bild

Namnbyte för vår profession

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, och den titel som ska användas på yrket i första hand. I Sverige är både yrkestiteln fysioterapeut och sjukgymnast skyddad och får endast användas av den som har legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen.

bild

ads_right

ads_right_inner